Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση
Volvo 240 / 245 GL CLASSIC | Kombi | Umweltpl 4 Grόn Αριθμός πλαισίου396Vo96
Τιμή: 4.900 €
Πρώτη άδεια κυκλοφορίας: 02.02.1993
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 258.202 χιλ.
Είδος καυσίμου: Σούπερ
Επίπεδο εκπομπής καυσαερίων: 41 - Euro 2, 3l
Κυβισμός: 2.316 κυβικά εκατοστά
Χρώμα: Λευκό
Χρώμα καθισμάτων: Μπλε
Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Μετάδοση κίνησης: Οπισθοκίνηση
Κατηγορία: Στέισον βάγκον
Είδος οχήματος: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
Ταχύτητες: 5
Κύλινδρος: 4
Πόρτες: 4
Καθίσματα: 5
Προκάτοχος οχήματος: 3
Umweltplakette: 4 - Grόn

Εικόνα σε νέο παράθυρο

weitere Bilder

 
Σημαντικότερα μέρη εξοπλισμού
Ραδιόφωνο, Κεντρικό κλείδωμα
 
Σύνολο χαρακτηριστικών
Αντικλεπτική προστασία
Κεντρικό κλείδωμα

Διασκέδαση στο αυτοκίνητο
Ραδιόφωνο

Εσωτερικός χώρος/καθίσματα
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα

Παρατήρηση εμπόρου

1993 | VOLVO P 240 GL CLASSIC | P 245 Kombi | Einer der Letzten | D / Umweltplakette 4 Grόn |

Sicherheit aus Schwedenstahl wurde den VOLVO-Fahrzeugen vorbehaltlos zugestanden. Die Kundschaft honorierte das gelungene Paket besonders bei den Kombis. Heute sind besonders die spδten Fahrzeuge gesucht. Hier ein Angebot aus dem letzten Baujahr des Schwedenklassikers.

FARBEN | INTERIEUR
 • Lackierung Weiss
 • Interieur Blaugrau meliert
AUSSTATTUNG
 • 2316 ccm | 4 Zylinder | 115 PS
 • 5-Gang-Schaltgetriebe
 • LHD
 • Original Lenkrad
 • Armaturen schwarz matt
 • Radio / CD
 • Auίenspiegel links / rechts
 • Kopfstόtzen vorne
 • Colorverglasung
 • Farbkeil mit Blaukeil
 • Sicherheitsgurte vorne / hinten
 • Scheinwerferwaschanlage
 • Dachreling
 • Originalfelgen / Stahl
 • Reifen 195/70/R14
INFORMATIONEN
 • Deutsches Fahrzeug
 • 3 Besitzer
 • D | Geschl. Schadstoffarm E214
 • D | zu 14.1 – 6,75 ¤ Steuer pro 100 ccm
 • D | Grόne Umweltplakette 4 / Grόn
 • Tachostand 258.202 km, abgelesen
 • Aufgrund des Zustands vermutlich Original-Laufleistung
 • Zustand Lack, Interieur sehr gut
DOKUMENTE
 • Deutsche Zulassungspapiere
 • Unsere Fahrzeug Nr. 396Vo96
Weitere interessante Klassiker finden Sie auf unserer Homepage, www.lola-motor-cars.de. Dort finden Sie bis zu 30 Bilder von den Fahrzeugen. Noch mehr Bilder, Detailaufnahmen und Bilder auf der Hebebόhne, senden wir Ihnen gerne auf Anfrage, per Email zu. Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtόmer vorbehalten. Verkauf im Kundenauftrag. Differenzbesteuerung laut § 25a UStG.

Unsere Φffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 und Samstag von 09.00 bis 14.00. Wir bitten freundlichst um Terminabsprache. Unsere Ausstellungsrδume befinden Sie sich 12 km von der Autobahn A8 Mόnchen via Stuttgart, und 14 km von der Autobahn Wόrzburg via Fόssen entfernt. Mit Gόnzburg haben wir eine InterCity-Station und die Flughδfen Mόnchen, Stuttgart oder Memmingen sind nur 100 km entfernt.

Transport: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot fόr eine Anlieferung in geschlossenen oder offenen LKW.

Verkauf Ihres Klassikers: Sie wollen einen Klassiker oder Ihre Sammlung verkaufen? Gerne beraten wir Sie und όbernehmen den Verkauf. Diskret, ohne Kosten, Arbeit und Δrger fόr Sie! Rufen Sie uns an +49 (0)9073 800.190.

1993 | VOLVO P 240 GL CLASSIC | P 245 Kombi | One of the last Safety from Swedish steel was granted unconditionally to VOLVO vehicles. The clientele honored the successful package especially for the station wagons. Today, especially the late vehicles are wanted. Here is an offer from the last year of the Swedish classic. COLORS INTERIOR • Paint white • Interior blue-gray mottled EQUIPMENT • 2316 ccm | 4 cylinders | 115 hp • 5-speed manual transmission • LHD • Original steering wheel • Fittings black matt • Radio / CD • Outside mirror left / right • Front headrests • Colored glasses • Color wedge with blue wedge • Front and rear safety belts • Headlamp washers • Roof rails • Original rims / steel • Tires 195/70 / R14 INFORMATION • German vehicle • 3 owners • D | Closed low pollutant E214 • D | to 14.1 - 6.75 ¤ tax per 100 ccm • D | Green Environmental Label 4 / Green • Tachostand 258.202 km, read • Due to the condition of the original running performance • Condition paint, interior very good • Technology also DOCUMENTS • German Approval Papers • Our Vehicle No. 396Vo96 Other interesting classics can be found on our website, www.lola-motor-cars.de. There you will find up to 30 pictures of the vehicles. To see more pictures, detail shots and images on the lift, we can send you on request, by e-mail. Offer is open. Intermediate and mistakes reserved. Customer order. Differential taxation according to § 25a. Our opening times are from Monday to Friday 09:00 to 18:00 and Saturday 09:00 to 14:00. We kindly ask you to appointment. Our showrooms You are 12 km from the motorway A8 Munich via Stuttgart, and 14 km from the motorway Wόrzburg via Fόssen. With Gunzburg we have an intercity station and the airports in Munich, Stuttgart or Memmingen are only 100 km away. Transport: We are happy to make you an offer for a delivery in closed or open trucks. Selling your classic: you want to sell a classic or your collection? We will advise you and take over the sale. Discreet, without cost, work and trouble for you! Call us at +49 (0) 9073 800 190. DESCRIPTION DU VΘHICULE | FRANCAISE 1993 | VOLVO P 240 GL CLASSIQUE | P 245 Kombi | L'un des derniers Vert | La sιcuritι de l'acier suιdois a ιtι accordιe sans condition aux vιhicules VOLVO. La clientθle a honorι le paquet rιussi particuliθrement pour les wagons de station. Aujourd'hui, surtout les vιhicules en retard sont recherchιs. Voici une offre de la derniθre annιe du classique suιdois. COULEURS INTΙRIEUR • Peinture blanche • Intιrieur bleu-gris tachetι CARACTΙRISTIQUES • 2316 cm3 | 4 cylindres | 115 ch • Boξte manuelle ΰ 5 vitesses • LHD • Volant d'origine • Raccords noir mat • Radio / CD • Rιtroviseur extιrieur gauche / droite • Appuie-tκte avant • Les verres colorιs • Coin de couleur avec coin bleu • Ceintures de sιcuritι avant et arriθre • Lave-phares • Rails de toit • Jantes d'origine / acier • Pneus 195/70 / R14 INFORMATION • vιhicule allemand • 3 propriιtaires • D | Fermι ΰ faible polluant E214 • D | ΰ 14,1 - 6,75 ¤ taxe pour 100 ccm • D | Ιtiquette environnementale verte 4 / Vert • Tachostand 258.202 km, lire • En raison de l'ιtat de la performance d'origine • Ιtat peinture, intιrieur trθs bien • La technologie aussi DOCUMENTS • Documents d'approbation allemands • Notre vιhicule n ° 396Vo96 D'autres classiques intιressants peuvent κtre trouvιs sur notre site Web, www.lola-motor-cars.de. Vous y trouverez jusqu'ΰ 30 photos des vιhicules. Pour voir plus de photos, plans de dιtail et des images sur l'ascenseur, nous pouvons vous envoyer sur demande, par e-mail. Offre non contraignant. Entre les ventes et les erreurs. Pour la clientθle. Taxation diffιrentielle selon § 25a. Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi ΰ 18h00 et 09:00 samedi 09:00-14h00. Nous vous demandons de bien vouloir rendez-vous. Nos salles d'exposition Vous κtes ΰ 12 km de l'autoroute A8 Munich via Stuttgart, et ΰ 14 km de l'autoroute Wόrzburg via Fόssen. Avec Gunzburg nous avons une station d'interurbains et les aιroports de Munich, Stuttgart ou Memmingen sont ΰ seulement 100 km. Transport: Nous sommes heureux de vous faire une offre pour une livraison en camions fermιs ou ouverts. La vente de votre classique: vous voulez vendre un classique ou votre collection? Nous allons vous conseiller et prendre en charge la vente. Discret, sans frais, le travail et la peine pour vous! Appelez-nous au +49 (0) 9073 800 190. DESCRIZIONE DEL VEICOLE | ITALIANO 1993 | VOLVO P 240 GL CLASSIC | P 245 Kombi | Uno degli ultimi La sicurezza dell'acciaio svedese θ stata concessa in modo incondizionato ai veicoli VOLVO. La clientela ha onorato il pacchetto di successo soprattutto per i vagoni della stazione. Oggi, soprattutto i veicoli in ritardo sono voluti. Ecco un'offerta dell'ultimo anno del classico svedese. COLORI | INTERNI • Paint white • Interno blu-grigio screziato CARATTERISTICHE • 2316 ccm | 4 cilindri | 115 CV • 5 marce cambio manuale • LHD • Volante originale • Raccordi opaco nero • Radio / CD • Specchio esterno a sinistra / a destra • poggiatesta anteriori • Vetri colorati • Cuneo a colori con cuneo blu • Cinghie di sicurezza anteriori e posteriori • Lavafari • Barre sul tetto • Cerchi originali / acciaio • Pneumatici 195/70 / R14 INFORMAZIONI • veicolo tedesco • 3 proprietari • D | Chiuso il basso inquinante E214 • D | a 14,1 - 6,75 ¤ tassa per 100 ccm • D | Etichetta ecologica verde 4 / Verde • Tachostand 258.202 km, leggi • A causa della condizione delle prestazioni di esecuzione originali • Vernice di condizioni, interno molto buono • Tecnologia anche DOCUMENTI • Documenti di approvazione tedeschi • Il nostro veicolo No. 396Vo96 Altri classici interessanti si possono trovare sul nostro sito web, www.lola-motor-cars.de. Vi si possono trovare fino a 30 foto dei veicoli. Per vedere altre immagini, colpi di dettaglio e le immagini sul sollevatore, siamo in grado di inviare, su richiesta, via e-mail. L'offerta non θ vincolante. Tra le vendite e gli errori. Ordine del cliente. tassazione differenziata secondo § 25a. I nostri orari di apertura sono dal Lunedi al Venerdμ 9:00-18:00 e Sabato 9:00-14:00. Vi preghiamo di appuntamento. I nostri showroom Si sono 12 km di distanza dall'autostrada A8 Monaco via Stoccarda, e 14 km dall'autostrada Wόrzburg via Fόssen. Con Gunzburg abbiamo una stazione intercity e gli aeroporti di Monaco di Baviera, Stoccarda o Memmingen sono solo 100 km di distanza. Trasporti: Siamo felici di farvi un'offerta per una consegna in camion chiusi o aperti. Vendere la propria classico: si vuole vendere un classico o la vostra collezione? Vi consiglieremo e prendere in consegna la vendita. Discreto, senza costi, lavoro e fatica per voi! Chiamaci al numero +49 (0) 9073 800 190.
 
Άλλες φωτογραφίες
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Στοιχεία εμπόρου

LOLA MOTOR CARS GmbH
Adalbert-Stifter-Straίe 8
Γερμανία - 89423 Gundelfingen a d Donau
Κος Erwin Hildenbrand


Τηλέφωνο 1: +49 (0)9073 800190
Τηλέφωνο 2: +49 (0)172 9232739
Φαξ:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@lola-motor-cars.de
Volvo 240 / 245 GL CLASSIC | Kombi | Umweltpl 4 Grόn Αριθμός πλαισίου396Vo96
 
Όνομα / Διεύθυνση : *
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: *
 
Τηλέφωνο:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας Τα βράδια
 
Φαξ:
 
Κινητό τηλέφωνο:
 
Ενδιαφέρομαι για: ένα ραντεβού για την επιθεώρηση του αυτοκινήτου / δοκιμαστική οδήγηση
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα
άλλες προσφορές όσον αφορά στην ίδια κατηγορία οχημάτων
 
Άλλες ερωτήσεις:
 
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα κενά που επισημαίνονται με *! Ευχαριστώ
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Volvo 240 / 245 GL CLASSIC | Kombi | Umweltpl 4 Grόn Αριθμός πλαισίου396Vo96
Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση
Ein Produkt von CarCopy.com Datenschutz Impressum