Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση
Alfa Romeo GIULIA 1300 TI | VERKAUFT / SOLD | Αριθμός πλαισίου394AR50
Τιμή:
Πρώτη άδεια κυκλοφορίας: 01.07.1969
Διανυθέντα χιλιόμετρα: 13.354 χιλ.
Είδος καυσίμου: Σούπερ
Επίπεδο εκπομπής καυσαερίων: 98 - Oldtimer
Κυβισμός: 1.290 κυβικά εκατοστά
Χρώμα: Σκούρο κόκκινο
Χρώμα εσωτερικού αυτοκινήτου: Καφέ
Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
Μετάδοση κίνησης: Οπισθοκίνηση
Κατηγορία: Λιμουζίνα
Είδος οχήματος: Αυτοκίνητα αντίκες
Ταχύτητες: 5
Κύλινδρος: 4
Πόρτες: 4
Καθίσματα: 5
Umweltplakette: nicht erforderlich

Εικόνα σε νέο παράθυρο

weitere Bilder

 
Σύνολο χαρακτηριστικών
Εσωτερικός χώρος/καθίσματα
Επένδυση καθισμάτων με απομίμηση δέρματος

Παρατήρηση εμπόρου

VERKAUFT | SOLD | VENDUTO | VENDU | VERKOCHT |

1969 | Alfa Romeo GIIULIA 1300 TI | 105 39 |

Die Kόhlergrills der Giulia-Baureihe variierten όber die gesamte Bauzeit von 1962 bis 1978. Doppelscheinwerfer gab es erst ab 1965 bei der Giulia Super. Rund 100 PS sorgten fόr standesgemδίes άberholprestige. Die knochenfφrmige Heckpartie ist typisch fόr die frόhen Giulia-Modelle.

Wir kφnnen Ihnen hier eine sehr schφne, gepflegte GIULIA anbieten. Die Erstzulassung in Florenz, dann immer in der Umgebung zugelassen, sorgt fόr eine sehr gute Karosserie – kein Schnee, kein Salz oder Meerwassernδhe!

FARBEN | INTERIEUR
 • Lackierung Bordeaux
 • Interieur Kunstleder Braun
 • Teppichboden
AUSSTATTUNG
 • 1.290 ccm | 86 PS | 4 Zylinder
 • 5-Gang-Schaltgetriebe
 • LHD
 • Armaturen Kilometerangabe
 • Armaturenbrett Leder mit Holzdecor
 • Armaturen schwarz matt
 • Original 3-Speichen-Lenkrad lackiert
 • Original Radio
 • Auίenspiegel links
 • Ausstellfenster vorne
 • Sicherheitsgurte vorne
 • Original Stahlfelgen
 • Reifen 165ZR14
INFORMATIONEN
 • 13.354 km, abgelesen
 • Gesamtkilometer nicht bekannt.
 • Italienimport – sehr gute Substanz
DOKUMENTE
 • I | Italienische Fahrzeugpapiere vorhanden.
 • D | Deutsche H-Zulassung / Oldtimerzulassung nach § 23 auf Wunsch mφglich.
 • D - Deutsche Zulassungspapiere mit neuer HU / AU nach §§ 21 und 29 auf wunsch mφglich.
 • Unsere Fahrzeug Nr. 394AR50
Weitere interessante Klassiker finden Sie auf unserer Homepage, www.lola-motor-cars.de. Dort finden Sie bis zu 30 Bilder von den Fahrzeugen. Noch mehr Bilder, Detailaufnahmen und Bilder auf der Hebebόhne, senden wir Ihnen gerne auf Anfrage, per Email zu. Angebot freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtόmer vorbehalten. Verkauf im Kundenauftrag. Differenzbesteuerung laut § 25a UStG.

Unsere Φffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 und Samstag von 09.00 bis 14.00. Wir bitten freundlichst um Terminabsprache. Unsere Ausstellungsrδume befinden Sie sich 12 km von der Autobahn A8 Mόnchen via Stuttgart, und 14 km von der Autobahn Wόrzburg via Fόssen entfernt. Mit Gόnzburg haben wir eine InterCity-Station und die Flughδfen Mόnchen, Stuttgart oder Memmingen sind nur 100 km entfernt.

Transport: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot fόr eine Anlieferung in geschlossenen oder offenen LKW.

Verkauf Ihres Klassikers: Sie wollen einen Klassiker oder Ihre Sammlung verkaufen? Gerne beraten wir Sie und όbernehmen den Verkauf. Diskret, ohne Kosten, Arbeit und Δrger fόr Sie! Rufen Sie uns an +49 (0)9073 800.190.

VEHICLE DESCRIPTION | ENGLISH | FRANCAISE | ITALIANO | DEUTSCH | 1969 | Alfa Romeo GIIULIA 1300 TI | 105 39 | The radiator grills of the Giulia range varied over the entire construction period from 1962 to 1978. Double-headlights existed only from 1965 with the Giulia Super. Around 100 hp provided for a good overtaking. The bone-shaped rear part is typical of the early Giulia models. We can offer you a very nice, well-kept GIULIA. The first registration in Florence, then always allowed in the environment, ensures a very good bodywork - no snow, no salt or sea water! COLORS INTERIOR • Lacquer finish Bordeaux • Interior artificial leather brown • Carpet EQUIPMENT • 1,290 cc 86 HP | 4 cylinder • 5-speed manual transmission • LHD • Fitting kilometers • Dashboard leather with wood decor • Fittings black matt • Original 3-spoke steering wheel painted • Original radio • Exterior mirrors on the left • Front opening window • Front seat belts • Original steel rims • Tires 165ZR14 INFORMATION • 13,354 km, read • Total kilometers not known. • Italy import - very good substance DOCUMENTS • I | Italian vehicle papers available. • D | German H approval / Oldtimerzulassung according to § 23 on request possible. • D> German approval papers with new HU / AU according to §§ 21 and 29 are possible upon request. • Our Vehicle No. 394AR50 Other interesting classics can be found on our website, www.lola-motor-cars.de. There you will find up to 30 pictures of the vehicles. To see more pictures, detail shots and images on the lift, we can send you on request, by e-mail. Offer is open. Intermediate and mistakes reserved. Customer order. Differential taxation according to § 25a. Our opening times are from Monday to Friday 09:00 to 18:00 and Saturday 09:00 to 14:00. We kindly ask you to appointment. Our showrooms You are 12 km from the motorway A8 Munich via Stuttgart, and 14 km from the motorway Wόrzburg via Fόssen. With Gunzburg we have an intercity station and the airports in Munich, Stuttgart or Memmingen are only 100 km away. Transport: We are happy to make you an offer for a delivery in closed or open trucks. Selling your classic: you want to sell a classic or your collection? We will advise you and take over the sale. Discreet, without cost, work and trouble for you! Call us at +49 (0) 9073 800 190. DESCRIPTION DU VΘHICULE | FRANCAISE 1969 | Alfa Romeo GIIULIA 1300 TI | 105 39 | Les grilles des radiateurs de la gamme Giulia variaient sur toute la pιriode de construction de 1962 ΰ 1978. Les phares ΰ double phasage n'existaient qu'ΰ partir de 1965 avec Giulia Super. Environ 100 hp prιvoyaient un bon dιpassement. La partie arriθre en forme d'os est typique des premiers modθles Giulia. Nous pouvons vous offrir une GIULIA trθs agrιable et bien tenue. La premiθre inscription ΰ Florence, toujours autorisιe dans l'environnement, assure une trθs bonne carrosserie - pas de neige, pas de sel ou d'eau de mer! COULEURS INTΙRIEUR • Finition Laque Bordeaux • Cuir artificiel intιrieur marron • Tapis CARACTΙRISTIQUES • 1 290 cc 86 HP | 4 cylindres • Boξte manuelle ΰ 5 vitesses • LHD • Monter des kilomθtres • Cuir au tableau de bord avec dιcor en bois • Accessoires noir mat • Volant original ΰ 3 rayons peint • Radio originale • Rιtroviseurs extιrieurs ΰ gauche • Fenκtre d'ouverture avant • Ceintures de sιcuritι avant • Jantes en acier originales • Pneus 165ZR14 INFORMATION • 13 354 km, lire • Nombre total de kilomθtres inconnus. • importation en Italie - trθs bonne substance DOCUMENTS • I | Papiers de vιhicules italiens disponibles. • D | L'approbation allemande H / Oldtimerzulassung conformιment au § 23 sur demande possible. • D> Les documents d'approbation allemands avec les nouveaux HU / AU conformιment aux § 21 et 29 sont possibles sur demande. • Notre vιhicule n ° 394AR50 D'autres classiques intιressants peuvent κtre trouvιs sur notre site Web, www.lola-motor-cars.de. Vous y trouverez jusqu'ΰ 30 photos des vιhicules. Pour voir plus de photos, plans de dιtail et des images sur l'ascenseur, nous pouvons vous envoyer sur demande, par e-mail. Offre non contraignant. Entre les ventes et les erreurs. Pour la clientθle. Taxation diffιrentielle selon § 25a. Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi ΰ 18h00 et 09:00 samedi 09:00-14h00. Nous vous demandons de bien vouloir rendez-vous. Nos salles d'exposition Vous κtes ΰ 12 km de l'autoroute A8 Munich via Stuttgart, et ΰ 14 km de l'autoroute Wόrzburg via Fόssen. Avec Gunzburg nous avons une station d'interurbains et les aιroports de Munich, Stuttgart ou Memmingen sont ΰ seulement 100 km. Transport: Nous sommes heureux de vous faire une offre pour une livraison en camions fermιs ou ouverts. La vente de votre classique: vous voulez vendre un classique ou votre collection? Nous allons vous conseiller et prendre en charge la vente. Discret, sans frais, le travail et la peine pour vous! Appelez-nous au +49 (0) 9073 800 190. DESCRIZIONE DEL VEICOLE | ITALIANO 1969 | Alfa Romeo GIIULIA 1300 TI | 105 39 | Le griglie radiatorie della gamma Giulia hanno variato nel corso dell'intero periodo di costruzione dal 1962 al 1978. I fari a doppia luce esistevano solo dal 1965 con la Giulia Super. Circa 100 cv fornito per un buon sorpasso. La parte posteriore a forma di osso θ tipica dei primi modelli Giulia. Possiamo offrire una GIULIA molto bella e ben curata. La prima registrazione a Firenze, poi sempre consentita nell'ambiente, assicura una carrozzeria molto buona - senza neve, nι sale nι acqua di mare! COLORI | INTERNI • Finitura laccata Bordeaux • Cuoio artificiale interno marrone • carpet CARATTERISTICHE • 1,290 cc 86 HP | 4 cilindri • 5 marce cambio manuale • LHD • Montaggio di chilometri • Pannello in legno da pannello con decorazioni in legno • Raccordi opaco nero • Volante originale a 3 razze verniciato • Radio originale • Specchi esterni a sinistra • Finestra di apertura anteriore • Cinture di sicurezza anteriori • Cerchi in acciaio originali • Pneumatici 165ZR14 INFORMAZIONI • 13.354 km, lettura • chilometri totali non noti. • Importazione dall'Italia - sostanza molto buona DOCUMENTI • I | Carte di veicoli italiani disponibili. • D | Omologazione tedesco H / Oldtimerzulassung secondo § 23 a richiesta possibile. • D> I documenti di omologazione tedeschi con nuovi HU / AU secondo §§ 21 e 29 sono possibili su richiesta. • Il nostro veicolo No. 394AR50 Altri classici interessanti si possono trovare sul nostro sito web, www.lola-motor-cars.de. Vi si possono trovare fino a 30 foto dei veicoli. Per vedere altre immagini, colpi di dettaglio e le immagini sul sollevatore, siamo in grado di inviare, su richiesta, via e-mail. L'offerta non θ vincolante. Tra le vendite e gli errori. Ordine del cliente. tassazione differenziata secondo § 25a. I nostri orari di apertura sono dal Lunedi al Venerdμ 9:00-18:00 e Sabato 9:00-14:00. Vi preghiamo di appuntamento. I nostri showroom Si sono 12 km di distanza dall'autostrada A8 Monaco via Stoccarda, e 14 km dall'autostrada Wόrzburg via Fόssen. Con Gunzburg abbiamo una stazione intercity e gli aeroporti di Monaco di Baviera, Stoccarda o Memmingen sono solo 100 km di distanza. Trasporti: Siamo felici di farvi un'offerta per una consegna in camion chiusi o aperti. Vendere la propria classico: si vuole vendere un classico o la vostra collezione? Vi consiglieremo e prendere in consegna la vendita. Discreto, senza costi, lavoro e fatica per voi! Chiamaci al numero +49 (0) 9073 800 190.
 
Άλλες φωτογραφίες
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 

Εικόνα σε νέο παράθυρο
 
* You can find more information on mileage and amount of CO2 emission of new motor cars in the official German "Compendium of Mileage and CO2 Emission of New Motor Cars". This free of charge compendium is available at all points of sales and at the German "Automobil Treuhand GmbH" at www.dat.de.

Στοιχεία εμπόρου

LOLA MOTOR CARS GmbH
Adalbert-Stifter-Straίe 8
Γερμανία - 89423 Gundelfingen a d Donau
Κος Erwin Hildenbrand


Τηλέφωνο 1: +49 (0)9073 800190
Τηλέφωνο 2: +49 (0)172 9232739
Φαξ:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@lola-motor-cars.de
Alfa Romeo GIULIA 1300 TI | VERKAUFT / SOLD | Αριθμός πλαισίου394AR50
 
Όνομα / Διεύθυνση : *
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: *
 
Τηλέφωνο:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας Τα βράδια
 
Φαξ:
 
Κινητό τηλέφωνο:
 
Ενδιαφέρομαι για: ένα ραντεβού για την επιθεώρηση του αυτοκινήτου / δοκιμαστική οδήγηση
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όχημα
άλλες προσφορές όσον αφορά στην ίδια κατηγορία οχημάτων
 
Άλλες ερωτήσεις:
 
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα κενά που επισημαίνονται με *! Ευχαριστώ
 
*
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Beantwortung meiner Anfrage verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 
 
Alfa Romeo GIULIA 1300 TI | VERKAUFT / SOLD | Αριθμός πλαισίου394AR50
Επιστροφή deutsch english français türkçe español italiano русский svenska nederlands polski português norsk bulgarski suomi dansk ελληνικа hrvatski latviešu lietuvių română srpski slovenčina slovenščina česky украйнська magyar biełaruskaja Εκτύπωση
Ein Produkt von CarCopy.com Datenschutz Impressum